Avtorji

Zasnova in vsebine: Biro ES in Živa Moškrič
Osnova: WordPress tema
Adaptacija oblike: Jure Srpčič in Živa Moškrič – www.zivamoskric.com
Dodatno programiranje in tehnična podpora: Jure Srpčič – www.enorog.com