Zgodovina

Začetek delovanja podjetja sega v leto 1994, ko se je 1. julija 10 priznanih strokovnjakov za projektiranje strojnih in električnih instalacij, ki so dotlej delovali drugje, zaposlilo v novoustanovljenem podjetju BIRO ES d.o.o.,  Podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje Ljubljana.

Z visoko strokovnostjo, profesionalnostjo in realizacijo zahtevnih projektov smo kot podjetje kmalu potrdili zaupanje naročnikov, pridobili priznanje v stroki ter se uvrstili med vodilna slovenska podjetja na področju projektiranja instalacij.

Sodelovali smo tudi pri ustanavljanju Inženirske zbornice Slovenije (IZS). V matični sekciji za strojne instalacije IZS danes delujemo v upravnem odboru in strokovnem svetu ter tudi tako aktivno prispevamo k razvoju panoge.

28 let Biro ES

V osemindvajsetih letih uspešnega delovanja smo soustvarili ali sodelovali pri prenovi vrste prepoznavnih slovenskih objektov javnega pomena, med drugim sedeža Gospodarske zbornice Slovenije, velike dvorane Državnega zbora, RTV Slovenija, Slovenske filharmonije itd.

Naše delovanje na področju turizma vključuje sodelovanje pri prenovi hotela Palace Portorož, dolgoletno sodelovanje s Hitom na objektih v Novi Gorici, Kranjski Gori, Šentilju ter v Črni Gori. Sodelovali smo pri prenovi Hotela Jelovica Bled.

Vseskozi je eno najvidnejših področij našega delovanja tudi zdravstvo (Univerzitetni klinični center Ljubljana, Klinika Golnik itd.)

V zadnjih letih pa smo sodelovali pri izdelavi dokumentacije za industrijske objekte Filc Škofja Loka, LTH Škofja Loka, Geberit Ruše, Steris Komenda in Plastika Virant Komenda.

Sodelovali smo in še sodelujemo s priznanimi slovenskimi arhitekti, med drugim s Sadar+Vuga, Ofis arhitekti, API arhitekti, Studio Kalamar, Omnia arhing in Maechtig Vrhunc arhitekti.

Poslanstvo in organizacija

Pri načrtovanju projektov upoštevamo načela trajnostne gradnje ter energetske učinkovitosti, varovanja okolja, varnost in vzdrževanje ter cenovni vpliv na investicijo in stroške obratovanja.

Organizacijska posebnost biroja so specializirane skupine projektantov, usmerjenih v posamezna področja stroke: klimatizacija in prezračevanje, ogrevanje, hlajenje, vodovod in kanalizacija, sprinkler, plinska instalacija, močnostne elektroinstalacije, transformatorske postaje, avtomatika, signalno komunikacijske instalacije, varnostni sistemi.

Investitorji in arhitekti o nas

Kdo nas ne pozna. Smo slovenska radijska in TV hiša, ki je bila zgrajena v 80-tih letih prejšnjega stoletja. Napredek tehnike nam narekuje, da se stalno prilagajamo novi tehniki, kakor tudi z instalacijami, ki jo narekuje nova tehnika. Tako smo pred leti izvedli razpis za izbor projektanta za izvajanje raznih projektov obnove instalacij. Na razpisu je dvakrat zmagalo podjetje Biro ES. Po njihovih načrtih smo obnovili in posodobili veliko studijskih prostorov in seveda pripadajočih klima strojnic z vso avtomatiko. Izvajanje instalacij pri posodobitvah se ni zapletalo, tako da smo bili z njihovimi načrti zelo zadovoljni.
Za zadnjih nekaj let pa na javnem razpisu niso bili izbrani. Nekaj projektov nam je izdelalo drugo podjetje, ki je bilo izbrano na razpisu. Pri enem večjih projektov za obnovo Stikališča tehnične mreže (STM) smo pri Biro ES naročili recenzijo projekta električnih instalacij. Njihovi strokovnjaki so v projektih odkrili take napake, da bi investicijo težko zaključili brez veliko dodatnih del in dopolnitev. Glede na nezaupanje izbranemu projektantu, smo se odločili da nam Biro ES izdelala nove projekte za STM. Po teh projektih smo v letu 2015 tudi uspešno zaključili investicijo. Nekaj let prej pa smo po njihovih projektih uspešno obnovili rezervno napajanje RTV hiše, kjer smo zamenjali dva stara DEA po 400kVA z dvema novima po 1000kVA.
Martin Perko, dipl.inž.teh.prom., v.d. Vodje oddelka Energetike, RTV SLOVENIJA
S podjetjem Biro ES sodelujemo že več kot 10 let. Projekte so vedno dostavili pravočasno. Pri zasnovah energetskih prostorov, ko snujemo objekt, se obnašajo racionalno in strokovno. Z usklajevanjem instalacij in arhitekture smo vedno našli skupen jezik tako, da pri izvedbi investitorju nismo povečevali stroškov.
Uroš Birsa, u.d.i.a., API ARHITEKTI, d.o.o.

Naročniki in partnerji >

Kdo smo

VODSTVO

Primož Spetič, dipl. ing. el.Direktor
Končana izobrazba: Fakulteta za
elektrotehniko
Področje dela: elektroinstalacije jaki tok, el.
instalacije za strojne naprave, razsvetljava
Št. IZS: E-1612
Delovne izkušnje v projektiranju: 21 let
primoz.spetic@biro-es.si
Viktor Drašler, univ. dipl. ing. el.Prokurist
Končana izobrazba: Fakulteta za elektrotehniko
Področje dela: elektroinstalacije jaki tok,
razsvetljava, trafo postaje, elektroinstalacije
za strojne naprave, signalno-komunikacijske
inštalacije
Št. IZS: E-0003
Delovne izkušnje v projektiranju: 40 let
viktor.drasler@biro-es.si
Matjaž Moškrič, univ. dipl. ing. str.Prokurist
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: klimatizacija in prezračevanje
Delovne izkušnje v projektiranju: 40 let
matjaz.moskric@biro-es.si
Jože Vrhunc, univ. dipl. inž. str.Prokurist
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: vodovod in kanalizacija
Št. IZS: S-0003
Delovne izkušnje: 35 let, v projektiranju 25 let
joze.vrhunc@biro-es.si
Alenka Grilj, ekonomski tehnikPoslovna sekretarka
Področje dela: računovodstvo, tajništvo
Delovne izkušnje: 31 let , v računovodstvu 30 let
alenka.grilj@biro-es.si

ZUNANJI SODELAVEC

Mitja Drašler, univ. dipl. ing. str.
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: klimatizacija in prezračevanje
Št. IZS: S-0066
Delovne izkušnje v projektiranju: 40 let
mitja.drasler@biro-es.si

STROJNA PROJEKTIVA

Marijan Kuhelj, univ. dipl. inž. str.Vodja projekta
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: ogrevanje in hlajenje, plinske instalacije, tehnični plini, sprinkler instalacija
Št. IZS: S-0083
Delovne izkušnje v projektiranju: 31 let
marijan.kuhelj@biro-es.si
Matjaž Pajek, dipl. inž. str.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Klimatizacija in prezračevanje, Ogrevanje in hlajenje
Št. IZS: S-1617
Delovne izkušnje v projektiranju: 20 let
matjaz.pajek@biro-es.si
Iztok Ipavec, univ. dipl. inž. str.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Klimatizacija in prezračevanje, Ogrevanje in hlajenje
Št. IZS: S-0572
Delovne izkušnje v projektiranju: 29 let
iztok.ipavec@biro-es.si
Janez Strle, univ. dipl. inž. str.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Klimatizacija in prezračevanje
Št. IZS: S-1986
Delovne izkušnje v projektiranju: 8 let
janez.strle@biro-es.si
Tit Črtomir Kanduč, dipl. inž. str.Projektant
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Vodovod in vertikalna kanalizacija
Št. IZS:
Delovne izkušnje v projektiranju: 1 leto
tit.kanduc@biro-es.si
Ivan Oštir, dipl. inž. str.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Klimatizacija in prezračevanje, ogrevanje in hlajenje
Št. IZS:
Delovne izkušnje v projektiranju: 9 let
ivan.ostir@biro-es.si

Miha Babnik, univ. dipl. inž. str.Projektant
Končana izobrazba: Fakulteta za strojništvo
Področje dela: Ogrevanje in hlajenje
Št. IZS:
Delovne izkušnje v projektiranju: 7 let
miha.babnik@biro-es.si

ELEKTRO PROJEKTIVA

Simon Korošec, dipl. inž. el.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za elektrotehniko
Področje dela: elektroinstalacije jaki tok, el. instalacije za strojne naprave
Št. IZS: E-2076
Delovne izkušnje v projektiranju: 15 let
simon.korosec@biro-es.si
Rok Vozel, dipl. inž. el.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za elektrotehniko
Področje dela: elektroinstalacije jaki tok, el. instalacije za strojne naprave
Št. IZS: E-2374
Delovne izkušnje v projektiranju: 16 let
rok.vozel@biro-es.si

Gregor Meglič, dipl. inž. el.Pooblaščeni inženir
Končana izobrazba: Fakulteta za elektrotehniko
Področje dela: telekomunikacije, informacijsko komunikacijske instalacije
Št. IZS: E-2413
Delovne izkušnje v projektiranju: 7 let
gregor.meglic@biro-es.si

Boštjan Pleško, inž. telekomunikacijProjektant
Končana izobrazba: Višja šola za poštno, ekonomijo in telekomunikacije
Področje dela: telekomunikacije, informacijsko komunikacijske instalacije
Delovne izkušnje v projektiranju: 1 leto
bostjan. plesko@biro-es.si

Vid Trebše, dipl. inž. el.Projektant
Končana izobrazba: Fakulteta za elektrotehniko
Področje dela: elektroinstalacije jaki tok, el. instalacije za strojne naprave
Delovne izkušnje v projektiranju: 1 leto
vid.trebse@biro-es.si

Osebna izkaznica

BIRO ES d.o.o.,
Podjetje za projektiranje in tehnično svetovanje, Ljubljana

Tržaška c. 51a, 1000 Ljubljana, Slovenija

TELEFON: 01 200 38 70
E-MAIL: info@biro-es.si

Davčna številka: 75674050
Matična številka: 5326621
Transakcijski račun pri Addiko bank: SI56 3300 0001 1316 011

Naročniki in arhitekti:

Več >