NLB – adaptacija Poslovalnice Koseze, Ljubljana

Objekt

Adaptacija Poslovalnice NLB – Koseze v Ljubljani

Investitor

Nova LB, Šmartinska 132, Ljubljana

Naročnik

Arhe d.o.o., Židovska steza 4, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI

Površina

280 m2

Leto zaključka

2000

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija, 
• ogrevanje in hlajenje pisarn z ventilatorskimi konvektorji
• radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
• vodovod in vertikalna kanalizacija 

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu in meritve električne energije
• UPS sistem napajanja 10 kVA
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• električne ure
• ISDN telefonski sistem