Ambulatorij Morela okulisti

Objekt

Ambulatorij Morela okulisti

Investitor

Tehnološki park Ljubljana d.o.o., Teslova ulica 30, Ljubljana

Naročnik

Morela okulisti d.o.o., Ulica bratov Babnik 10, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID, POV

Površina

630 m2

Leto zaključka

2007

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• razvod ogrevne in hladilne vode za napajanje dodatnih klimatskih naprav
PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:
• prilagoditev radiatorskega ogrevanja pomožnih prostorov
• prilagoditev ogrevanja/hlajenja z ventilatorskimi konvektorji
• preureditev predvidenih sistemov za prezračevanje jedra in sanitarij
• nov sistem za prezračevanje/klimatizacijo OP bloka
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;
MEDICINSKI PLINI, ki obsega: 
• instalacijo za kisik in za komprimiran zrak, ter odvod anastezijskih plinov;

ELEKTROINSTALACIJE
JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:
• energetski razvod 0.4 kV po etaži;
• splošna razsvetljava; 
• varnostna razsvetljava;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• el. instalacije za tehnologijo;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
ELEKTROINSTALACIJE STROJNIH NAPRAV, ki obsegajo:
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
• povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža);
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) po zahtevah študije požarne varnosti
• instalacija za signalizacijo medicinskih plinov
• sistem ozvočenja za posredovanje informacij;
• sistem za kontrolo pristopa;
• sistem za protivlomno varovanje;
• sistem za video nadzor – varnost;
• instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev;