“Banka Slovenije – umestitev rezervnega diesel agregata 250 kVA”

Objekt

"BANKA SLOVENIJE - UMESTITEV REZERVNEGA DIESEL AGREGATA 250 kVA"

Investitor

BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

Naročnik

BANKA SLOVENIJE, Slovenska 35, 1505 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDZ, PZI

Leto pričetka

2015

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

  • Dovod in odvod zraka za hlajenje motorja dizel agregata
  • Nujno potrebne predelave cevnega razvoda za ustrezno hidravlično vključitev novega agregata v sistem
  • Določitev hladilne moči obstoječih porabnikov
  • Hidravlično uravnovešenje sistema porabnikov

 ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

  • Umestitev dizel agregata v prostor z upoštevanjem dovoda in odvoda zraka ter izpušnih plinov
  • Pregled in določitev trase za vključitev DEA v sistem električne inštalacije