Bolnišnica dr. Petra Držaja, Ljubljana

Objekt

BOLNIŠNICA DR. PETRA DRŽAJA, Vodnikova cesta 62, Ljubljana

Investitor

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Naročnik

Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana

Projekt

Elektro instalacije

Faza

PZI

Leto zaključka

2013

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

  • zunanja strelovodna instalacija in ozemljitve