Butan plin, Ljubljana

Objekt

Butan plin na Verovškovi v Ljubljani - rekonstrukcija vodnega protipožarnega sistema

Investitor

BUTAN PLIN d.d., Verovškova 70, Ljubljana

Naročnik

BUTAN PLIN d.d., Verovškova 70, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

Idejni projekt

Leto zaključka

2002

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• vodovodni priključek kompleksa
• hidrantno omrežje
• snopi rezervoarjev
• pretakališče avtocistern za UNP – sever
• rezervoar za UNP at. 8
• rezervoarji za UNO 1-7
• pretakališče vagonskih cistern za UNP
• pretakališče avtocistern za UNP – jug

ELEKTROINSTALACIJE
• elektroinstalacije za napajanje in krmiljenje strojnih naprav
• avtomatsko odkrivanje in javljanje požara