Cankarjev dom, Ljubljana

Objekt

CANKARJEV DOM

Investitor

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Naročnik

Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Leto pričetka

1998

Leto zaključka

2014

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

  • preureditev razvoda sprinkler instalacije
  • delna preureditev prezračevanja
  • preureditev cevnih razvodov za ogrevanje in hljajenje
  • preureditev vodovodne instalacije