Demonstracijski objekt za remediacijo zemlje

Objekt

DEMONSTRACIJSKI OBJEKT ZA REMEDIACIJO ZEMLJE

Investitor

ARHEL d.o.o., Pustovrhova 15, 1210 Ljubljana

Naročnik

ARHEL d.o.o., Pustovrhova 15, 1210 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PID

Površina

570 m2

Leto pričetka

2014

Leto zaključka

2017

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

  • Vodovod in kanalizacija
  • Ogrevanje in prezračevanje
  • Električne instalacije