Poslovna stavba Emona, Ljubljana

Objekt

EMONA POSLOVNA STAVBA, ŠMARTINSKA CESTA 130, LJUBLJANA

Investitor

LASTNIKI POSLOVNE STAVBE, Šmartinska cesta 130,Ljubljana

Naročnik

NLB Propria d.o.o., Trg republike 3 , Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

14000 m2

Leto zaključka

2009

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje in hlajenje preko ventilatorskih konvektorjev
• delitev stroškov ogrevanja in hlajenja med porabniki
• vodovod in vertikalna kanalizacija
• toplotna postaja (predelava in zmanjšanje priključne moči)
• hladilna strojnica


ELEKTROINSTALACIJE
• napajanje strojnih naprav in ventilatorskih konvektorjev v pisarniškem delu,
• rekonstrukcija energetskega razvoda 0.4 kV,
• hladilna postaja,
• merjenje porabljene energije
• elektroinstalacije za toplotno postajo