EXPO 2015 Milano Paviljon Slovenija

Objekt

EXPO 2015 MILANO PAVILJON SLOVENIJA

Investitor

SPIRIT Slovenija Dimičeva ulica 18, Ljubljana

Naročnik

SoNo arhitekti d.o.o., Lokavec 41/a, 5270 Ajdovščina

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

IDP, PZI

Površina

624.4 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV;
 • splošna razsvetljava;
 • zasilna razsvetljava;
 • posebna scenska razsvetljava;
 • instalacije za tehnološko moč in vtičnice;
 • instalacije za priklop strojnih naprav;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja;
 • sistem splošnega ozvočenja;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP);
 • sistem kontrole pristopa;
 • videonadzorni sistem (CCTV)

 STROJNE INSTALACIJE

 • Vodovodna instalacija in kanalizacija
 • Odvod meteorne vode iz streh
 • Priključki vode za zalivalni sistem
 • Prezračevanje in hlajenje prostorov