FILC MODUL 5 -1. faza

Objekt

PROIZVODNI OBJEKT MODUL 5 -1. faza

Investitor

FILC d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Naročnik

FILC d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

6300 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsegajo:

 • plinska kotlarna;

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • prezračevanje in klimatizacija z dovodom in odvodom zraka za proizvodni prostor s klimatsko napravo s hladilnikom na direktno uparjanje;
 • prezračevanje z odvodom zraka za sanitarne in tehnične prostore;
 • prezračevanje skladišča s prisilnim odvodom zraka (strešni ali aksialni ventilatorji)

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • ogrevanje skladišča s kaloriferji;
 • razvod ogrevne vode za klimatsko napravo;

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • zunanji vodovod z zunanjimi hidranti s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje
 • interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode;
 • notranjo hidrantno omrežje;
 • vertikalno fekalno kanalizacijo;
 • priprava mehke vode za potrebe tehnologije;

KOMPRIMIRAN ZRAK, ki obsega:

 • kompresorska postaka
 • razvod komprimiranega zraka do porabnikov

PLINSKA INŠTALACIJA, ki obsega:

 • razvod zemeljskega plina do tehnoloških porabnikov in kotlovnice

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • trafo postaja in energetski SN dovod do objekta – po ponudbi Elektro Gorenjska;
 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža) od NN plošče;
 • splošna razsvetljava s krmiljenjem razsvetljave – Dali;
 • varnostna razsvetljava s centralno baterijsko napravo;
 • zunanja razsvetljava na na objektu;
 • instalacije za vtičnice in napajanje tehnoloških porabnikov;
 • odvod dima in toplote z elektro pogoni po zahtevah ŠPV;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • električno ogrevanje vtočnikov in žlot;
 • napajanje razdelilnikov prezračevanja in klimatizacije;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih razdelilnikov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • informacijsko ožičenje – telefonija, računalniška mreža (industrijska in poslovna)… s povezavo na obstoječe komunikacijsko vozlišče;
 • kontrola pristopa;
 • video domofon;

VARNOSTNI SISTEMI, (po ponudbi Sintal) ki obsegajo:

 • avtomatsko odkrivanje in javljanje požara;
 • protivlomno varovanje;
 • videonadzorni sistem;