Filmski studio Viba film

Objekt

FS VIBA FILM

Investitor

Ministrstvo za kulturo

Naročnik

FS Viba film

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD

Površina

9900 m2

Leto zaključka

1998

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• Ogrevanje in hlajenje
• klimatizacija in prezračevanje
• vodovod in vertikalna kanalizacija
• interna vodovodna instalacija
• meteorna kanalizacija
• toplotna postaja
• komprimiran zrak


ELEKTROINSTALACIJE
• UPS sistem napajanja
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• el. instalacije za strojne naprave 
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• digitalna ISDN telefonska centrala in telefonski aparati
• strukturirani sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• instalacija za javljanje požara
• instalacija za protivlomno zaščito
• instalacija za registr. delovnega časa in kontrolo pristopa
• instalacija za video nadzor – CCTV
• instalacija za antenski sistem