Geberit, Ruše

Objekt

Poslovno proizvodni objekt GEBERIT

Investitor

GEBERIT SANITARNA TEHNIKA d.o.o., Smolnik 17, 2342 Ruše

Naročnik

CUPOLA d.o.o., Cesta 24. Junija 23, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

12100 m2

Leto pričetka

2013

Leto zaključka

2014

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, OGREVANJE in HLAJENJE, ki obsega:

 • ogrevna in hladilna strojnica, ki zajema dve reverzibilni toplotni črpalki in hladilni stolp;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimate;
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje pisarniškega dela z grelno/hladilnimi stropovi
 • razvod hladilne vode za tehnološko hlajenje na dveh temperaturnih nivojih od priprave do predpripravljenih priključnih mest
 • izkoriščanje odpadne toplote kompresorske postaje
 • ogrevanje in pohlajevanje visokoregalnih skladiščnih prostorov preko stropnih kaloriferjev
 • priprava STV preko koriščenja odpadne toplote in toplotne črpalke

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsega:

 • sistemi prezračevanja z ogrevanjem in pohlajevanjem za proizvodni del;
 • sistemi prezračevanja in/ali klimatizacije za naslednje sklope prostorov: garderobe, jedilnica, kuhinja, pisarne …

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • zunanji vodovod z vodovodnim priključkom
 • interna instalacija hladne in tople vode s cirkulacijo
 • instalacija deževnice
 • notranje hidrantno omrežje
 • kanalizacija fekalnih in odpadnih voda
 • meteorna kanalizacija iz streh in teras

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega

 • notranje hidrantno omrežje;
 • sprinkler instalacijo – po zahtevah študije požarne varnosti;

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • dovod in energetski razvod 0.4 kV po objektu;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • električne instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za priklop porabnikov tehnologije;
 • el. instalacije za potrebe napajanja strojnih naprav;
 • povezava toplotne postaje in klimatov na CNS;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • ozemljitve in strelovod.

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja in
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara