Gimnazija VIČ, Ljubljana – dozidava

Objekt

Gimnazija VIČ, Ljubljana – Dozidava telovadnice, knjižnice in večnam. predavalnice

Investitor

Ministrstvo za šolstvo in šport RS

Naročnik

Arch Design d.o.o. Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PGD, PZI, PZR, PID

Površina

1450 m2

Leto zaključka

2010

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• hladilna strojnica;
• toplotna podpostaja;
• razvod ogrevne in hladne vode;
PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:
• radiatorsko ogrevanje prostorov;
• talno ogrevanje;
• sevalno ogrevanje telovadnice
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• interno instalacijo hladne in tople sanitarne vode;
• vertikalna kanalizacija odpadnih vod;
• notranje hidrantno omrežje; 
ZUNANJE INŠTALACIJE V OKVIRU KOMPLEKSA OBJEKTA
• prestavitev plinovoda;