Gospodarska zbornica Slovenije

Objekt

NADOMESTNA POSLOVNA STAVBA GZS

Investitor

Gospodarska zbornica Slovenije

Naročnik

Gospodarska zbornica Slovenije

Arhitekt

Sadar Vuga arhitekti

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IP, PGD, PZI, PID

Površina

16540 m2

Leto zaključka

1998

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • Klimatizacija in prezračevanje
 • Hladilna centrala
 • Ventilatorski konvektorji s cevnim razvodom
 • Razvod ogrevne in hladne vode do klimatov in rekuperacija

OGREVANJE IN PLIN

 • Toplotna postaja s pripravo STV za prostore poslovne prostore
 • Razvod ogrevne vode in ogrevala (brez ventilatorskih konvektorjev)
 • Toplotna postaja in priprava STV za kuhinjo in restavracijo
 • Razvod ogrevne vode in ogrevala kuhinje in restavracije
 • Interna plinska instalacija

VODOVOD IN KANALIZACIJA

 • vodovod in kanalizacija ter meteorna kanalizacija.
 • mokra požarna zaščita

ELEKTROINSTALACIJE

 • transformatorska postaja  630kVA, 10 / 0,4 kV
 • diesel generator
 • energetski razvod 0.4 kV
 • brezprekinitveno napajanje – UPS
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • splošna razsvetljava
 • zasilna razsvetljava
 • zunanja razsvetljava
 • el. instalacije za moč in vtičnice
 • strelovodna instalacija
 • el. instalacije za strojne naprave
 • DDC sistem regulacije in centralni nadzorni sistem (CNS)

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • digitalni ISDN telefonski sistem ALCATEL 4400
 • sistem ozvočenja
 • skupinski antenski sistem (SAS)
 • oprema za predvajanje video strani in filmov
 • sistem TV zaprtega kroga
 • sistem električnih ur
 • sistem simultanega prevajanja
 • konferenčni sistem
 • prezentacijska oprema
 • oprema za videokonference
 • sistem kontrole pristopa
 • sistem tehničnega varovanja