Grand Media Hotel, Ljubljana

Objekt

GRAND MEDIA HOTEL Ljubljana

Investitor

USB Hotel razvojna družba d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana

Naročnik

USB Hotel razvojna družba d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD za vse instalacije, PZI za elektroinstalacije

Površina

14000 m2

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• energetika 
• prezračevanje in ogrevanje
• vodovod in vertikalna kanalizacija
• sistem za gašenje požara – šprinkler

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV
• diesel agregatsko napajanje
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• varnostna razsvetljava s centralnim napajanjem
• zunanja razsvetljava po objektu
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovod
• EIB sistem krmiljenja in regulacije razsvetljave
• transformatorska postaja

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja v vsaki sobi, z možnostjo priključitve na internet, komunikacija preko računalnika v vsaki sobi
• sistem ozvočenja – požarno ozvočenje
• kontrola pristopa do sob preko sistema IVISTAR
• skupinski antenski sistem (SAS) s priključkom na kabelski razdelilni sistem
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) v sobah in hodnikih in aspiracijski sistem javljanja v javnih prostorih (restavracije, kongresni del, recepcija, avla