HIT Casino Maestral, Črna Gora

Objekt

HIT Casino Maestral: Adaptacija in preureditev hotelskega dela; Izdelava igralniško zabaviščnega centra;

Investitor

HIT d.d., Delpinova 7a, Nova Gorica

Naročnik

Ambient d.o.o., Mestni trg 25, Ljubljana; Omnia arhing d.o.o., Pot do šole 2a, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD/PZI, PID

Površina

13000 m2

Leto zaključka

2003

 • Bazen

 • Hotel

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA, ki obsega:

 • kotlarno na ELKO, vklučno s pripravo STV
 • hladilno strojnico
 • razvod ogrevne in hladne vode
 • zajem morske vode

KLIMATIZACIJO, PREZRAČEVANJE, HLAJENJE in OGREVANJE, ki obsega:

 • osnovno radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
 • sisteme za prezračevanje in klimatizacijo:

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarno hladno in toplo vodo  cirkulacijo in vertikalno kanalizacijo
 • notranje hidrantno omrežje
 • bazensko tehniko

ELEKTROINSTALACIJE

 • Transformatorska postaja 2 x 1000kVA
 • Zunanji dizel agregat 1000 kVA
 • NN razvod do hotelsko igralniškega dela in depandanse
 • vertikalni zbiralčni razvod v hotelskem delu (bus bar)
 • splošna razsvetljava – vklapljanje preko CNS
 • tehnološka razsvetljava igralnice
 • razsvetljava sob – dekorativne stenske, vgradne, namizne in stoječe svetilke
 • varnostna razsvetljava s sistemom za daljinski nadzor in testiranje akumulatorjev in sijalk – centraltest
 • električno napajanje porabnikov igralniške tehnologije
 • el. instal. za napajanje in krmiljenje strojnih naprav prezračevanja in klimatizacije ter ogrevanja in hlajenja
 • krmiljenje hotlskih sob preko sobnih krmilnikov – IRC
 • mala moč in vtičnice
 • električno napajanje avtomatskega zalivanja zelenic na strehi
 • zaščita pred prenapetostmi z odvodniki prenapetosti tipa B, C
 • strelovod (zaščitni nivo I) ter ozemljitve

TELEKOMUNIKACIJE

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja – tudi v 30% sob
 • skupinski antenski sistem (SAS) – razvod signala kabelske TV po sobah – predvideno tudi za instalacijo payTV
 • varnostni sistemi – (sistem video nadzora, kontrola pristopa, protivlomno varovanje)
 • sistem ozvočenja – hodniki in ostali javni del