HIT Park, Nova Gorica

Objekt

Igralniško zabaviščni center PARK v Novi Gorici

Investitor

HIT d.d., Delpinova 7a, Nova Gorica

Naročnik

OMNIA arhing d.o.o., Pot do šole 2a, Ljubljana

Arhitekt

OMNIA arhing d.o.o., Pot do šole 2a, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI, PID

Leto pričetka

2004

Leto zaključka

2010

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA:

 • razvod ogrevne in hladne vode

PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA: 

 • interno instalacijo hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije
 • vertikalna kanalizacija

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA:

 • notranje hidrantno omrežje
 • sprinkler instalacijo – po zahtevah požarnega elaborata

ELEKTROINSTALACIJE

 • transformatorska postaja 2 x 630kVA, 10 / 0,4 kV – obstoječa
 • diesel generator – novo postrojenje
 • brezprekinitveno napajanje – UPS
 • ozemljitve in zaacita pred prenapetostmi
 • splošna razsvetljava
 • tehnološka razsvetljava – igralne mize
 • dekorativna razsvetljava
 • zasilna razsvetljava
 • zunanja razsvetljava
 • el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
 • strelovod
 • el. instalacije za strojne naprave
 • centralni nadzorni sistem

TELEKOMUNIKACIJE

 • informacijsko ožičenje (telefonija, računalniška mreža, TDI in SDI sistem ožičenja …)
 • sistem za ozvočenje
 • kabelski antenski sistem (KATV)
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara – dopolnitev k sprinkler instalaciji
 • sistem kontrole dostopa
 • sistem tehničnega varovanja
 • sistem TV zaprtega kroga (CCTV) varovanje
 • metal detektorji