HIT Mond, Šentilj

Objekt

IZGRADNJA IGRALNIŠKO ZABAVIŠČNEGA CENTRA ŠENTILJ

Investitor

HIT d.d., Delpinova 7a, 5000 Nova Gorica

Naročnik

PROJEKT d.d., Nova Gorica, Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IP, PGD, PZI, PZR

Površina

8800 m2

Leto pričetka

2006

Leto zaključka

2007

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • hladilna strojnica
 • plinska kotlarna
 • razvod ogrevne in hladne vode
 • priprava ogrevne in sanitarne tople vode
 • plinska instalacija za potrebe kuhinje
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov
 • ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji
 • prezračevanje in klimatizacija
 • vodovod in vertikalna kanalizacija
 • sprinkler instalacija
 • plinska instalacija

ELEKTROINSTALACIJE

 • transformatorska postaja 2x 1000kVA
 • dizel generator 1000 kVA
 • brezprekinitveno napajanje – UPS 2×100 kVA
 • energetski razvod 0,4 kV (mreža, dizel, UPS)
 • splošna razsvetljava – krmiljenje in regulacija
 • varnostna razsvetljava s centralno baterijsko napravo
 • tehnološka razsvetljava igralnih miz
 • napajanje in krmiljenje tematske razsvetljave v objektu
 • zunanja razsvetljava in napajanje tematske razsvetljave zunaj objekta
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice
 • el. instalacije za tehnologijo igralništva
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • strelovodna instalacija
 • elektroinstalacije za strojne naprave
 • centralni nadzorni sistem instalacij

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalnišaka mreža, TDI, SDI, blagajne …)
 • skupinski antenski sistem – kabelska TV
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
 • sistem za kontrolo pristopa
 • sistem tehničnega varovanja
 • sistem za video nadzor za potrebe varnosti
 • sistem za štetje obiskovalcev in kontrolo vnosa kovin
 • videodomofon za varnostna področja