Hotel Alfa, Rogaška Slatina

Objekt

Hotel Alfa, Rogaška Slatina

Investitor

S.P. PLOD d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica

Naročnik

API d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana

Arhitekt

API d.o.o., Barjanska cesta 62, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD in PZI

Površina

24130 m2

Leto pričetka

2006

Leto zaključka

2007

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 •  klimatizacija in prezračevanje
 •  ogrevanje in hlajenje
 •  priprava sanitarne tople vode
 •  vodovod in vertikalna kanalizacija
 •  plinska instalacija


ELEKTROINSTALACIJE

 • elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • dieselgeneratorsko napajanje in razvod
 • brezprekinitveno napajanje – UPS
 • splošna razsvetljava
 • krmiljenje in regulacija razsvetljave preko EIB
 • varnostna razsvetljava s centralno baterijsko napravo
 • zunanja razsvetljava
 • el. inatalacije za tehnologijo in vticnice
 • strelovodna instalacija
 • el. inatalacije za strojne naprave klimatizacije ogrevanja in hlajenja
 • krmiljenje hotelskih sob s centralnim nadzorom
 • centralni nadzorni sistem instalacij


SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE

 • strukturiran sistem ožičenja,
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara,
 • sistem detekcije CO v garaži,
 • SOS signalizacija v hotelskih sobah,
 • antenski sistem oz. sistem interaktivne televizije,
 • ostali sistemi