Hotel Boč, Rogaška Slatina

Objekt

REKONSTRUKCIJA IN DOZIDAVA HOTELA BOČ

Investitor

HOTEL BOČ d.o.o., Svetelova ulica 8, 2000 Maribor

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska c. 62, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

6170 m2

Leto zaključka

2013

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • plinska kotlovnica za pripravo ogrevne in sanitarne tople vode;
 • hladilna strojnica;
 • energetski razvodi;

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;
 • prezračevanje garaž;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;
 • vertikalna kanalizacija tehnoloških odpadnih vod iz kuhinje in gostinskih lokalov;
 • vertikalna kanalizacija meteorne vode;

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega

 • notranje hidrantno omrežje;

TEHNIČNI MEDIJI, ki obsegajo

 • interno plinsko instalacijo – za kotlovnico in  kuhinjo

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža);
 • dizel generatorsko napajanje – DG in razvod ;
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava vhodov objekta;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja …);
 • centralni nadzorni sistem  CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža …);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) in signalizacija CO v garaži (glede na zahteve v ŠPV);
 • instalacijo za sprejem TV signala;
 • sistem eno programskega ozvočenja za namen obveščanja v javnem delu;
 • instalacija za govorilne naprave – domofon;
 • instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev in kopalnic;