Hotel Kanin, Bovec

Objekt

Hotel Kanin Bovec - hlajenje sob in wellnes

Investitor

Hotel Kanin d.o.o., Ledina 6, 5230 Bovec

Naročnik

Hotel Kanin d.o.o., Ledina 6, 5230 Bovec

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Površina

6000 m2

Leto pričetka

2006

Leto zaključka

2008

V posameznih načrtih so bile predvidene nekatere od sledečih instalacij:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA, ki obsega:

 • interno plinsko instalacijo -samo za potrebe kuhinje;
 • hladilna strojnica;
 • kotlovnica na ELKO z obstoječimi kotli in novimi razdelilci
 • razvod ogrevne in hladne vode za klimate;
 • predelava obstoječe priprave sanitarne tople vode;
 • ogrevanje in hlajenje sob
 • predelava toplotne postaje

PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;
 • notranje hidrantno omrežje;

ELEKTROINSTALACIJE

ELEKTROENERGETSKO NAPAJANJE, ki obsega:

 • transformatorska postaja – predelava;

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža);
 • diesel generator postavitev in razvod;
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za tehnologijo kuhinje;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem  CNS – povezava posameznih krmilnikov;
 • DDC sistem regulacije;
 • el. inštalacije za strojne naprave toplotne postaje
 • el inštalacije za krmiljenje ventilatorskih konvektorjev po sobah

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) po zahtevah študije požarne varnosti
 • razvod za kabelsko TV (KATV) in pay TV;
 • sistem ozvočenja za posredovanje informacij;
 • sistem za kontrolo pristopa;
 • sistem za protivlomno varovanje;
 • sistem za video nadzor –  varnost;
 • instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev in kopalnic;

Za HIT hotel Kanin smo izdelali projektno dokumentacijo strojnih in električnih instalacij za sledeče dele:

HIT hotel Kanin – energetska študija s posodobitvijo instalacij

(Energetska študija 2006)

HIT hotel Kanin – hlajenje sob z ventilatorskimi konvektorji

(PZI, PID 2006 – 2007)

HIT hotel Kanin – posodobitev bazenskega dela z izdelavo wellnessa

(PGD, PZI, PID 2007 – 2008)