Hotel Palace, Portorož

Objekt

HOTEL PALACE PORTOROŽ

Investitor

Istrabenz Hoteli Portorož, hotelirstvo in turizem, d.o.o., Obala 33, 6320 Portorož

Naročnik

SADAR VUGA ARHITEKTI projektiranje, d.o.o., Cankarjevo nabrežje 11, Ljubljana; API arhitekti d.o.o. Barjanska 62D, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI, PID

Površina

26500 m2

Leto pričetka

2004

Leto zaključka

2006

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • vodovod in vertikalna kanalizacija
 • prezračevanje in klimatizacija
 • ogrevanje in hlajenje
 • 
sprinkler instalacija
 • 
plinska instalacija
 • 
bazenska tehnika
 • 
energetski sistemi

ELEKTRO INSTALACIJE

 • transformatorska postaja 2×1000 kVA, 20 / 0,4 kV
 • 
diesel generator 700 kVA
 • 
energetski razvod 0.4 kV (mreža in diesel)
 • 
brezprekinitveno napajanje – UPS 60 kVA
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • 
splošna razsvetljava
 • 
krmiljenje splošne razsvetljave z EIB sistemom v javnih prostorih in hodnikih
 • 
varnostna razsvetljava
 • zunanja razsvetljava
 • 
el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
 • IRC – sistem inteligentne hotelske sobe
 • strelovodna instalacija
 • 
el. instalacije za strojne naprave  in centralni nadzorni sistem (CNS)

TELEKOMUNIKACIJE

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • 
sistem ozvočenja
 • lastni skupinski antenski sistem in pay-TV sistem
 • multimedijska oprema konferenčnih dvoran
 • 
domači kino v apartmajih
 • 
informacijski LCD ekrani po hodnikih (splošne informacije, panorama …)
 • 
hotelski informacijski sistem