Hranilnica Lon, Kranj

Objekt

POSLOVNI OBJEKT HRANILNICA LON

Investitor

HRANILNICA LON d.d., Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., Barjanska cesta 62, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI, PID

Površina

7300 m2

Leto pričetka

2013

Leto zaključka

2016

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • toplotna črpalka voda – voda
 • plinska kotlovnica – rezerva
 • toplotna postaja za pripravo ogrevne in sanitarne tople vode;
 • hladilna strojnica;
 • energetski razvodi;

KLIMATIZACIJA, PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;
 • vertikalna kanalizacija meteorne vode;

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega

 • notranje hidrantno omrežje;
 • sprinkler instalacija (glede na zahtevo ŠPV)

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža);
 • dizel generatorsko napajanje – postavitev naprave in razvod energije;
 • brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava vhodov objekta;
 • el. instalacije za malo moč in vtičnice;
 • el. instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem  CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) in signalizacija CO v garaži (glede na zahteve v ŠPV);
 • instalacija za govorilne naprave – video domofon;
 • sistem za kontrolo pristopa do nekaterih prostorov;
 • registracija delovnega časa;
 • sistem protivlomnega varovanja;
 • sistem TV zaprtega kroga za nadzor nekaterih vhodov in uvozov v garažo;

 

PRIKLJUČKI – ZUNANJE INSTALACIJE

 • vodovodni priključek na javno vodovodno omrežje;
 • zunanje hidrantno omrežje
 • priključek plina;
 • zunanja razsvetljava;