Kinodvor, Ljubljana

Objekt

KINODVOR

Investitor

Javni zavod KINODVOR, Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana

Naročnik

Javni zavod KINODVOR, Kolodvorska 13, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PZI

Leto zaključka

2011

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

  • ureditev toplotne postaje – skundarni del (zamenjava avtomatske regulacije in regulacijskih elementov, črpalk)
  • zamenjava obstoječih in po potrebi dograditev dodatnih radiatorjev (cca 15 kosov) – opremljeni morajo biti s termostatskimi ventili
  • zamenjava hladilnega agregata, ki mora pokrivati hladilne potrebe za staro in novo klimatsko napravo ter nove ventilatorske konvektorje
  • nadgradnja obstoječega klimatskega sistema za dvorano: dograditev frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje, po možnosti vgradnja dodatnih dušilnikov zvoka na zračnih kanalih, preveritev in ureditev distribucije zraka v dvorani
  • ureditev prezračevanja in hlajenja projekcijske kabine
  • ogrevanje in po potrebi hlajenje novih prostorov na terasi (cca 60 m2)