Klinika Golnik – Prostor za pripravo Citostatikov

Objekt

KLINIKA GOLNIK – PROSTOR ZA PRIPRAVO CITOSTATIKOV

Investitor

Klinika Golnik, Golnik 36, 4204 Golnik

Naročnik

Protim Ržišnik Perc arhitekti in inženirji d.o.o., Poslovna cona A2, Šenčur

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

PGD, PZI

Površina

2002 m2

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA

 • priprava in razvod hladilne vode do klimata
 • razvod ogrevne vode do klimata (priklop na obstoječi ogrevalni sistem v objektu)

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsega:

 • klima naprava z rekuperacijo za prezračevanje in klimatizacijo ter vzdrževanje ustreznih tlačnih razmer;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije s priklopom na predvidene porabnike
 • vertikalna kanalizacija odpadnih vod

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • dimenzioniranje energetskega dovoda 0.4 kV do prostorov za citostatike (mreža in dizel) – traso razvoda napajalnih kablov od trafo postaje do prostora citostatikov določi investitor;
 • brezprekinitveno napajanje – postavitev novega UPS in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • instalacije za vtičnice in priklop tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • inštalacije za priklop strojnih naprav;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);
 • kontrola pristopa in interlock posameznih vrat v pripravi citostatikov;
 • instalacija za govorilne naprave – videodomofon;