Konus Konex – proizvodni, poslovni in skladiščni objekt

Objekt

PROIZVODNI, POSLOVNI IN SKLADIŠČNI OBJEKTI INDUSTRIJSKA CONA SLOVENSKE KONJICE – OBMOČJE KONUSA

Investitor

KONUS KONEX d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice

Naročnik

AG BIRO 55 d.o.o., pot za Bistrico 16, 1230 Domžale

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Leto pričetka

2017

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • prezračevanje in klimatizacija
 • notranja vodovodna instalacija in vertikalna kanalizacija
 • plinska instalacija – notranja plinska napeljava
 • instalacija ogrevanja in hlajenja
 • komprimiran zrak
 • zunanji plinovod – priključek do objekta v okviru parcelne meje;

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • transformatorska postaja TP, SN in NN blok;
 • energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža) od NN plošče;
 • postavitev UPS naprave in razvod;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • zunanja razsvetljava na fasadi;
 • instalacije za vtičnice in napajanje tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija;
 • napajanje in krmiljenje razdelilnikov prezračevanja in klimatizacije;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih razdelilnikov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov; CNS – INPIS obstoječi sistem

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • informacijsko ožičenje (telefonija, računalniška mreža…);
 • tehnično varovanje;
 • kontrola dostopa, kontrola prisotnosti;
 • video nadzor;