Kovinoplastika Lož – galvana

Objekt

Kovinoplastika Lož – galvana

Investitor

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 LOŽ

Naročnik

KOVINOPLASTIKA LOŽ d.d., Cesta 19. oktobra 57, 1386 LOŽ

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Leto zaključka

2003

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje in hlajenje 

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4kV
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava
• el. Instalacije za malo moč in vtičnice
• el. instalacije za strojne naprave