Lek – visokoregalno skladišče, Ljubljana

Objekt

LEK - Avtomatizacija in razširitev visokoregalnega skladišča

Investitor

LEK FARMACEVTSKA DRUŽBA d.d., Verovškova 57, Ljubljana

Naročnik

OMNIA ARHING d.o.o., Pot do šole 2a, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje in hlajenje
• para
• vročevodni priključek in toplotna postaja
• sprinkler instalacija
• vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTRO INSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV
• napajanje stikalnih blokov za tehnologijo
• napajanje stikalnih blokov za netehnologijo (razsvetljava, mala moč)
• napajanje stikalnih blokov za strojne naprave
• splošna razsvetljava 
• zasilna razsvetljava 
• zunanja razsvetljava po objektu
• UPS – brezprekinitveno napajanje
• el. instalacije za malo moč in vtičnice
• ogrevanje žlebov in odtokov
• dimoodvodne kupole
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi 
• strelovod
• el. instalacije za strojne naprave

TELEKOMUNIKACIJE
• sistem univerzalnega ožičenja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara