Logistični center Intereuropa, IC Zapolje, Logatec

Objekt

Logistični center Intereuropa, IC Zapolje, Logatec

Investitor

INTEREUROPA d.d., Vojkovo nabrežja 32, 6000 Koper

Naročnik

Sprinkler sistemi Cuder d.o.o., Ulica padlih borcev 11, 5220 Tolmin

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

PZI

Površina

3700 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

  • šprinkler mreža v hali B skladno s študijo ŠPV
  • šprinkler postaja v okviru novega črpališča
  • dvocevni sistem kaloriferskega ogrevanja in hlajenja v hali B
  • priprava ogrevne in hladilne vode z reverzibilno toplotno črpalko/hladilnim agregatom

ELEKTROINSTALACIJE

  • napajanje tehnoloških porabnikov šprinkler sistema v šprinkler postaji iz elektroomare v šprinkler črpališču
  • potrebne električne povezave v okviru šprinkler sistema
  • napajanje kaloriferjev in obtočnih črpalk s priključitvijo na obstoječe elektroomarre objekta
  • napajanje toplotnih črpalk iz obstoječih elektroomar objekta
  • krmiljenje kaloriferjev in toplotnih črpalk