LTH ulitki, Škofja Loka

Objekt

UPRAVNO PROIZVODNI OBJEKT LTH ULITKI

Investitor

LTH Ulitki d.o.o., Vincarje 2, 4229 Škofja Loka

Naročnik

STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska cesta 15, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDP, PGD, PZI

Površina

4000 m2

Leto zaključka

2013

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

Elektroinstalacije

 • tarfo postaja 1,6 MW
 • glavna NN razdelilna omara, glavni kabelski razvod
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme
 • el. instalacije za strojne naprave ( ogrevanje prezračevanje, klime, komprimiran zrak  in druge strojno tehnološke naprave
 • elektroinstalacije za pripravo energetskih medijev)
 • el. instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo, označevanje evakuacijskih in transportnih poti
 • el instalacije za malo moč in vtičnice,
 • UPS napajanje za nujne porabnike,
 • strelovod
 • ozemljitev

 

Telekomunikacije

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
 • Wifi pokritost objekta
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara  (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • sistemi tehničnega varovanja: (izdelava na podlagi varnostne študije, oziroma  podrobne projektne naloge, ki jo predloži investitor)
 • sistem kontrole pristopa in registracije delovnega časa
 • sistem video nadzora
 • protivlomni sistem (povezava z lokacijo Vincarje)

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

 • ogrevanje (upravnega in proizvodnega dela objekta)
 • splošno prezračevanje
 • tehnološko prezračevanje
 • klimatizacija proizvodnega dela
 • klimatizacija upravnega dela
 • vodovod
 • hidrantna mreža
 • plinska instalacija- razvod in MRP
 • tehnološka instalacija (glejte opombo v točki 4.1)
 • vertikalna fekalna kanalizacija
 • komprimiran zrak

 

 


 

PRIKLJUČKI – ZUNANJE INSTALACIJE

 

 • plinski priključek in MRP
 • priključek na javno vodovodno omrežje, ki poteka ob lokalni cesti.
 • zunanja hidrantna mreža okrog objekta (po zahtevah študije požarne varnosti)
 • zunanja razsvetljava platojev ter transportnih površin
 • priključek na zunanji elektro dovod