MD MEDICINA – diagnostično terapevtski center

Objekt

MD MEDICINA – DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKI CENTER

Investitor

MD medicina, d.o.o., Hacquetova ul. 9, 1000 Ljubljana

Naročnik

API ARHITEKTI d.o.o., BARJANSKA CESTA 62, 1000 LJUBLJANA

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

700 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

PREZRAČEVANJE, KLIMATIZACIJA, HLAJENJE  IN OGREVANJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji;
 • klima naprave z rekuperacijo za prezračevanje in klimatizacijo;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija
 • notranja hidrantna mreža – uskladitev z zahtevami v Študiji požarne varnosti (ŠPV)
 • vertikalna kanalizacija odpadnih vod

MEDICINSKI PLINI, ki obsegajo:

 • razvod medicinskih plinov od obstoječe razdelilne postaje do porabnikov

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV (mreža) od obstoječega glavnega razdelilnika;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • napajanje razdelilnikov strojnih naprav;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • instalacija za električne ure;
 • instalacija za svetlobno klicne naprave bolniške signalizacije – sestrski klic, SOS signalizacija;
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • instalacija za info monitorje;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);