Medicinski center ARTROS

Objekt

TEHNOLOŠKI PARK – OBJEKT F4 (DEL) – MEDICINSKI CENTER ARTROS

Investitor

ARTROS, zdravstvena dejavnost d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Naročnik

ARTROS d.o.o., Tehnološki park 21, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Površina

950 m2

Leto pričetka

2017

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

ENERGETIKA, ki obsega:

 • priključitev na hišni sistem radiatorskega ogrevanja;
 • priključitev na hišni sistem ogrevanja za klimatske naprave;
 • priprava vode za hlajenje s hladilnim agregatom na strehi;
 • razvodi ogrevne in hladne vode;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • talno ogrevanje prostorov v pritličju
 • ogrevanje/hlajenje z ventilatorskimi konvektorji za ordinacije, čakalnice…);

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsega:

 • sistem za prezračevanje in klimatizacijo diagnostičnih prostorov;
 • sistem za prezračevanje in klimatizacijo ostalih prostorov;
 • lokalni odvodi zraka iz sanitarij in tehničnih prostorov;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija in vertikalna kanalizacija;

MEDICINSKI PLINI:

 • KZ;
 • VA;
 • N2O;
 • O2;

ŠPRINKLER, ki obsega:

 • prilagoditev obstoječega razvoda v kleti;

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0.4 kV (mreža) od obstoječega glavnega razdelilnika;
 • sistem brezprekinitvenega napajanja – UPS za nujne porabnike;
 • sistem IT napajanja v operacijski dvorani;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • instalacije za napajanje tehnoloških porabnikov;
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • napajanje razdelilnikov strojnih naprav;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža…);
 • instalacija za električne ure;
 • instalacija za svetlobno klicne naprave bolniške signalizacije – sestrski klic, SOS signalizacija;
 • instalacija za signalizacijo medicinskih plinov;
 • instalacija za info monitorje;
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) (glede na zahteve v ŠPV);