ARSO – prizidek

Objekt

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - prizidek k poslovni stavbi ARSO

Investitor

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Naročnik

Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

Idejni projekt

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje in klimatizacija
• ogrevanje in hlajenje z ventilatorskimi konvektorji, v pomožnih prostorih radiatorsko ogrevanje 
• predelava obstoječe toplotne postaje s toplovodnim priključkom glede na dodatne toplotne moči
• hladilna strojnica 
• vodovod in vertikalna kanalizacija ter vodovodni priključek
• razvod tehnoloških plinov (komprimiran zrak, ničelni zrak, dušik, helij)

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV od obstoječe trafo postaje
• brezprekinitveno napajanje – UPS in razvod po objektu
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• splošna razsvetljava 
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava na objektu
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovodna instalacija
• el. instalacije za strojne naprave 

TELEKOMUNIKACIJE 
• instalacija za strukturiran sistem ožičenja
• instalacija za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara
• instalacija za protivlomno zaščito 
• instalacija za kontrolo pristopa in registracijo delovnega časa
• instalacija za video nadzor