Mladinsko zdravilišče in okrevališče Debeli Rtič

Objekt

Mladinsko zdravilišče in okrevališče DEBELI RTIČ

Investitor

RK Slovenije

Naročnik

ENERGOGROUP d.o.o., Dimičeva 9, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD / PZI

Leto zaključka

1996

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE

 • klimatizacija in prezracevanje
 • interna vodovodna instalacija
 • vertikalna kanalizacija
 • bazenska tehnika
 • plinska kotlarna in toplotna postaja
 • radiatorsko ogrevanje talno ogrevanje
 • priprava sanitarne tople vode


ELEKTROINSTALACIJE

 • energetski razvod 0,4 kV 
 • brezprekinitveno napajanje – UPS
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
 • splošna razsvetljava
 • varnostna razsvetljava
 • zunanja razsvetljava
 • el. instalacije za tehnologijo in vticnice
 • strelovod
 • el. instalacije za strojne naprave


TELEKOMUNIKACIJE 

 • instalacija za telefon
 • instalacija za ozvočenje
 • instalacija za skupinski antenski sistem
 • instalacija za avtomatsko odkrivanje in javljanje požara
 • instalacija za klic iz kopalnic