NLB – Poslovalnica Nove Jarše, BTC Ljubljana

Objekt

NOVA LB – poslovalnica Nove Jarše - BTC

Investitor

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Šmartinska 132, Ljubljana

Naročnik

NOVA LJUBLJANSKA BANKA d.d., Šmartinska 132, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD / PZI in PID

Površina

600 m2

Leto pričetka

2002

Leto zaključka

2003

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• vodovodna instalacija
• ogrevanje 

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV 
• UPS naprava in razvod
• splošna razsvetljava
• zasilna razsvetljava
• zunanja razsvetljava
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• strelovod

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• ISDN telefonski sistem
• električne ure