Poslovalnice NLB

Objekt

POSLOVALNICE NLB – Kandija, Most, Tavčarjeva, Krško, Seidlova, Grosuplje, Vič, Hrastnik, Kamnik, Bežigrad

Investitor

Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana

Naročnik

PIL 2 Inženiring d.o.o., Brezje 1, 1290 Grosuplje

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

Idejna študija, PZI

Leto zaključka

2014

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

 

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

  • Ogrevanje in hlajenje

 

ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

Elektroinstalacije za strojne naprave