Poslovna stavba SID banke – Energetska sanacija

Objekt

POSLOVNA STAVBA SID BANKE - ENERGETSKA SANACIJA

Investitor

"SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana, Josipine Turnograjske 6, Ljubljana"

Naročnik

KOLEKTOR KOLING d.o.o., Arkova ulica 43, 5280 Idrija

Projekt

Strojne in električne instalacije

Faza

IDP, PZI, PID

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • zamenjava priključne in toplotne postaje;
 • hladilni medij – priključna postaja;
 • priprava sanitarne tople vode;
 • razvodi energetskih medijev (topla, hladna voda);

PREZRAČEVANJE IN OGREVANJE, ki obsega:

 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov;
 • ogrevanje/hlajenje pisarniškega dela s parapetnimi ventilatorskimi konvektorji
 • zamenjava etažnih klimatov in kletnih klimatov na obstoječ kanalski razvod;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • zamenjava vertikalnih razvodov sanitarne hladne in tople voda, cirkulacije in vertikalne kanalizacije;
 • zamenjava sanitarnih elementov v sanitarijah

 ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • zamenjava parapetnih kanalov v pisarnah;
 • zamenjava vtičnic v parapetnih kanalih – priklop na obstoječe tokokroge;
 • zamenjava svetilk splošne razsvetljave z varčnimi LED;
 • inteligentne električne instalacije za krmiljenje razsvetljave za nekatere prostore v smislu varčevanja električne energije;
 • krmiljenje žaluzij;
 • strelovodna inštalacija – uskladitev z novo fasado;
 • inštalacije za priklop strojnih naprav prezračevanja, hlajenja, ogrevanja
 • povezava krmilnikov v centralni nadzorni sistem (CNS);

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža) – prestavitev obstoječega ožičenja v nove parapetne kanale;