Poslovna zazidava Gemini

Objekt

Poslovna zazidava GEMINI

Investitor

URBANI CENTER d.o.o., Savska ulica 10, 1000 Ljubljana

Naročnik

STUDIO KALAMAR d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Površina

55188 m2

Leto zaključka

2008

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• priprava ogrevne vode
• priprava hladilne vode
• priprava sanitarne tople vode
• ogrevanje poslovnih prostorov preko radiatorskih konvektorjev
• ogrevanje trgovskih prostorov preko ventilatorskih konvektorjev
• pasivno hlajenje poslovnih prostorov preko stropnega hlajenja (aktivacija betonskega jedra)
• hlajenje prostorov z elektronsko opremo preko ventilatorskih konvektorjev
• prezračevanje garaž, odvod dima in toplote
• prezračevanje in klimatizacija trgovskega dela objekta
• prezračevanje in klimatizacija poslovnega dela objekta
• vodovodna instalacija
• vertikalna kanalizacija
• hidrantno omrežje
• zunanje hidrantno omrežje
• sprinkler instalacija


ELEKTROINSTALACIJE
• elektroenergetski razvod 0.4 kV, ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• dizel generatorsko napajanje in razvod
• brezprekinitveno napajanje – UPS
• splošna razsvetljava 
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava
• el. inštalacije za tehnologijo in vtičnice
• strelovod
• el. inštalacije za strojne naprave

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• strukturiran sistem ožičenja,
• sistem splošnega ozvočenja,
• multimedijska oprema,
• sistem video domofona, 
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara ter detekcije CO,
• sistem javljanja vloma,
• sistem video nadzora,
• sistem kontrole pristopa,
• parkirni sistem.