Poslovni objekt Bonifika, Koper

Objekt

OLIMPIJSKI CENTER KOPER - POSLOVNI OBJEKT (BONIFIKA)

Investitor

PRIMORJE d.d., Vipavska cesta 3, 5270 Ajdovščina

Naročnik

Stavbenik gradbeništvo d.o.o., Ankaranska 7b, 6000 Koper

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD

Površina

33100 m2

Leto zaključka

2010

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
ENERGETIKA, ki obsega:
• toplotno postajo s plinsko kotlarno in hladilno strojnico;
• interno plinsko instalacijo za potrebe kotlarne; 
• razvod ogrevne in hladne vode;
PREZRAČEVANJE, OGREVANJE in HLAJENJE, ki obsega:
• ogrevanje/hlajenje z dvocevnim conskim sistemom ventilatorskih konvektorjev;
• hlajenje prostorov za serverje, UPS, TK… z VRF napravo s skupnim plinskim razvodom in skupno zunanjo enoto za posamezne sklope;
• sistemi za prezračevanje in klimatizacijo;
• sistemi za presurizacijo stopnišč
VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega: 
• sanitarna hladna in topla voda, cirkulacija;
• vertikalna kanalizacija odpadnih vod;
SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega:
• notranje hidrantno omrežje; 
• sprinkler instalacijo – po zahtevah študije požarne varnosti;


MOČNOSTNE ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV po objektu (mreža in dizel);
• dizel generator – postavitev, brez zunanje kabelske kanalizacije do objekta;
• brezprekinitveno napajanje za posamezne lastnike – UPS in razvod;
• splošna razsvetljava; 
• varnostna razsvetljava s centralno baterijsko napravo;
• el. instalacije za malo moč in vtičnice;
• el. instalacije za priklop tehnoloških porabnikov;
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
• strelovodna inštalacija;
• napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
• napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
• povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
• centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE
• strukturiran sistem ožičenja (telefonija, računalniška mreža, TV…);
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP) po zahtevah študije požarne varnosti;
• sistem ozvočenja javnih površin;
• instalacija za govorilne naprave – video domofon za poslovne uporabnike;
• sistem za kontrolo pristopa za javni del;
• sistem za video nadzor – varnost za javni del;
• instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev in kopalnic;