Poslovno skladiščni objekt Medis 2

Objekt

Poslovno skladiščni objekt MEDIS 2 na Brnčičevi v Ljubljani

Investitor

MEDIS d.o.o., Brnčičeva ulica 1, Ljubljana

Naročnik

TooKIE d.o.o., Celovška cesta 26, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD, PZI, PID

Površina

5800 m2

Leto zaključka

2004

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• klimatizacija in prezračevanje
• ogrevanje in hlajenje
• vodovod in vertikalna kanalizacija
• notranja plinska napeljava

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0.4 kV od priključne omare (mreža, UPS)
• splošna razsvetljava 
• zasilna razsvetljava
• zunanja razsvetljava 
• el. instalacije za tehnologijo in vtičnice
• ozemljitve in zašcita pred prenapetostmi 
• strelovod
• el. instalacije za strojne naprave

TELEKOMUNIKACIJE
• strukturirani sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• avtomatsko odkrivanje in javljanje požara
• SOS signalizacija