Poslovno skladiščni objekt Termotehna

Objekt

Poslovno skladiščni objekt TERMOTEHNE MB, PE Ljubljana

Investitor

TERMOTEHNA d.o.o. Maribor, Cesta XIV. divizije 62, Maribor

Naročnik

ARCH DESIGN d.o.o., Teslova 9, Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro inatalacije

Faza

PGD

Leto zaključka

2002

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• ogrevanje in hlajenje 
• interna plinska instalacija
• vodovod in kanalizacija

ELEKTROINSTALACIJE
• NN razvod po objektu
• splošna razsvetljava
• varnostna razsvetljava
• zunanja razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• ogrevanje žlebov in odtokov
• el. instalacije za strojne naprave
• ozemljitve in izenačitve potencialov
• prenapetostna zaščita
• strelovodna instalacija

TELEKOMUNIKACIJE
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara 
• sistem ozvočenja 
• sistem protivlomnega varovanja
• sistem video nadzora