HOTEL JELOVICA BLED

Objekt

PRENOVA HOTELSKIH SOB HOTELA JELOVICA BLED; PRIZIDAVA IN REKONSTRUKCIJA HOTELA JELOVICA BLED

Investitor

RIKLI d.o.o., Stegne 23a, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

IDZ, DGD, PZI

Površina

9523 m2

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsega:

 • Pregled in ureditev kotlovnice in toplotne postaje;
 • hladilna strojnica za hotel;
 • centralna priprava sanitarne tople vode ločeno za kuhinjo in hotelske sobe – nove;
 • energetski razvodi ogrevne in hladilne vode do porabnikov;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsega:

 • ogrevanje/hlajenje hotelskih sob in ostalih prostorov z ventilatorskimi konvektorji;
 • radiatorsko ogrevanje pomožnih prostorov hotela;
 • ogrevanje/hlajenje javnih prostorov s talnim ogrevanjem in konvektorji;

KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE, ki obsega:

 • sistemi za prezračevanje in klimatizacijo javnega dela (wellness, kongresni center, restavracija..)
 • sistemi za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;

VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA, ki obsega:

 • sanitarna hladna in topla voda s cirkulacijo;
 • vertikalna fekalna kanalizacija z upoštevanjem prenovljenih vertikal;
 • vertikalna kanalizacija tehnoloških odpadnih vod (kuhinje);
 • vertikalna kanalizacija meteorne vode;

SISTEM ZA GAŠENJE POŽARA, ki obsega:

 • notranje hidrantno omrežje;

 ELEKTROINSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA

JAKI TOK – SPLOŠNE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • sodelovanje pri umeščanju transformatorske postaje;
 • postavitev rezervnega DEA napajanja;
 • ureditev elektroenergetskih razvodov glede na zahteve in potrebe – mreža, agregat, UPS;
 • splošna razsvetljava;
 • varnostna razsvetljava;
 • instalacije za malo moč in vtičnice;
 • krmiljenje razsvetljave, senčil, žaluzij, rolojev…
 • instalacije za priklop tehnoloških porabnikov (savne, wellness, bazenska tehnika, dvigala…);
 • IRC sistem – inteligentno krmiljenje razsvetljave, ogrevanja in hlajenja sob v odvisnosti od zasedenosti
 • ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi;
 • strelovodna inštalacija – pregled in dograditev;
 • napajanje stikalnih blokov prezračevanja in klimatizacije;
 • napajanje stikalnih blokov hidrantov in črpališč;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov in naprav na nadzorni sistem;

VARNOSTNI SISTEMI IN INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (AOiJP);

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem ožičenja (računalniška mreža, telefon, wi-fi…);
 • sistem eno programskega ozvočenja za namen obveščanja v javnem delu hotela;
 • instalacija za govorilne naprave – video domofon;
 • instalacijo za razvod TV signala (hotelske sobe);
 • instalacija za SOS signalizacijo iz invalidskih WC-jev;