Nacionalni veterinarski inštitut

Objekt

Prizidava prostorov Nacionalnega veterinarskega inštituta pri Veterinarski fakulteti v Ljubljani

Investitor

UNIVERZA V LJUBLJANI, VETERINARSKA FAKULTETA, Gerbičeva 60, Ljubljana

Naročnik

ARCH DESIGN d.o.o., Teslova 9, Ljubljana

Projekt

Strojne instalacije

Faza

PGD, PZI

Leto zaključka

2004

 projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• vodovodna instalacija
• ogrevanje, hlajenje in prezračevanje