Prodajni center – Rudnik, Ljubljana

Objekt

Prodajni center in bencinski servis v karejih A5, A6, A7 in A8 v območju urejanja

Investitor

Galerija Ljubljanica d.o.o., Leskovškova 2/II, Ljubljana

Naročnik

ib - PROGRAM d.o.o., Turnše 42, Dob

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PGD in PZI

Površina

13601 m2

Leto zaključka

2001

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

  • OLYMPUS DIGITAL CAMERA

V projektu so bile predvidene sledeče instalacije:

STROJNE INSTALACIJE
• prezračevanje, ogrevanje in klimatizacija
• kotlarna 
• radiatorsko ogrevanje
• interna plinska instalacija
• šprinkler instalacija
• vodovod in vertikalna kanalizacija

ELEKTROINSTALACIJE
• energetski razvod 0,4 kV in meritve
• splošna in varnostna razsvetljava
• splošna in tehnološka moč
• ozemljitve in zaščita pred prenapetostmi
• el. instalacije za moč in vtičnice
• zunanja razsvetljava
• UPS sistem napajanja
• strelovod
• el. instalacije za strojne naprave

TELEKOMUNIKACIJE 
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
• sistem ozvočenja
• skupinski antenski sistem