Proizvodni objekt B – Akrapovič

Objekt

Proizvodni objekt B - Akrapovič

Investitor

Akrapovič d.d., Malo Hudo 8A, 1295 Ivančna Gorica

Naročnik

Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

3.200 m2

Leto zaključka

2023

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
Elektro instalacije:
• glavna NN razdelilna omara, glavni kabelski razvod (gl. dovod se izvede iz obstoječega dela objekta);
• priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
• energetsko napajanje el. omar za strojne naprave (ogrevanje prezračevanje, klime, komprimiran zrak in druge strojno tehnološke naprave za pripravo energetskih medijev v kolikor bodo predvidene);
• el. instalacije za splošno in zasilno razsvetljavo, označevanje evakuacijskih in transportnih poti;
• elektro instalacije za malo moč in vtičnice;
• UPS napajanje za nujne porabnike;
• strelovod;
• ozemljitev in izenačevanje potencialov.

Signalno komunikacijski sistemi:
• strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja;
• Wi-fi pokritost objekta;
• sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara
(izdelava na podlagi NPV – katere ne nudimo);
• sistemi tehničnega varovanja: (izdelava na podlagi varnostne študije, oziroma podrobne projektne naloge, ki jo predloži investitor);
• sistem kontrole pristopa;
• sistem video nadzora.

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
• ogrevanje;
• splošno prezračevanje;
• tehnološko prezračevanje;
• klimatizacija proizvodnega dela;
• vodovod;
• hidrantna mreža;
• vertikalna fekalna kanalizacija;
• komprimiran zrak.