PROIZVODNI OBJEKT HERMI 4

Objekt

PROIZVODNI OBJEKT HERMI 4

Investitor

HERMI d.o.o., Trnoveljska cesta 15, 3000 Celje

Naročnik

Magnet Design d.o.o., Masarykova cesta 14, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Površina

5.076 m2

 • Foto: Proizvodni objekt HERMI - www.hermi.si

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsegajo:

 • reverzibilno toplotno črpalko/hladilnim agregatom;
 • priprava hladilne vode s hladilnim agregatom/toplotno črpalko;

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • prezračevanje in klimatizacija z dovodom in odvodom zraka za proizvodne prostore (posamezni sistemi ločeni glede na namembnost prostorov);
 • prezračevanje in hlajenje z dovodom in odvodom zraka za pisarniški del;
 • prezračevanje z odvodom zraka za sanitarne in tehnične prostore;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • ogrevanje in hlajenje pisarniškega dela z vent. konvektorji
 • ogrevanje pomožnih prostorov z radiatorji;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimatske naprave;

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • zunanji vodovod z zunanjimi hidranti s priključitvijo na vodovodno omrežje oz. priključek na parceli;
 • interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode s cirkulacijo;
 • notranjo hidrantno omrežje;
 • vertikalno fekalno kanalizacijo;
 • interno meteorno kanalizacijo znotraj objekta;

KOMPRIMIRAN ZRAK, ki obsega:

 • kompresorska postaja
 • razvod komprimiranega zraka do porabnikov

 

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

 

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0,4kV;
 • rezervno napajanje z DEA (po zahtevah ŠPV);
 • UPS napajanje za nujne porabnike;
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice;
 • splošno razsvetljavo;
 • varnostno razsvetljavo in označevanje evakuacijskih in transportnih poti;
 • zunanja razsvetljava;
 • strelovodna instalacija in ozemljitev;
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave) – samo dovodni kabel;
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • centralni nadzorni sistem CNS – povezava posameznih krmilnikov;

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • kontrola pristopa do upravnega dela;
 • video domofon;
 • video nadzorni sistem;

 

PRIKLJUČKI, ki obsegajo:

 • vodovodni priključek
 • priključek telekoma