Proizvodni objekt Modul 5 – hala B; 2. faza

Objekt

Proizvodni objekt Modul 5 – hala B; 2. faza

Investitor

FILC d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Naročnik

FILC d.o.o., Trata 48, 4220 Škofja Loka

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

6.300 m2

Leto zaključka

2023

V projektu so bile predvidene sledeč instalacije:

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA
• Ogrevanje in hlajenje
• Prezračevanje in klimatizacija
• Vodovod in vertikalna kanalizacija
• Komprimiran zrak
• Plinska instalacija

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
• Močnostne elektroinstalcije
• Signalno komunikacijske instalacije