Proizvodno poslovni objekt Brnčičeva v Ljubljani

Objekt

Proizvodno poslovni objekt Brnčičeva v Ljubljani

Investitor

M2N, podjetje za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Glinek 17A, 1291 Škofljica

Naročnik

Studio Kalamar d.o.o., Slovenska cesta 19, 1000 Ljubljana

Projekt

Strojne in elektro instalacije

Faza

PZI, PID

Površina

6.315 m2

Leto zaključka

2021

STROJNE INSTALACIJE IN STROJNA OPREMA

ENERGETIKA, ki obsegajo:

 • priključitev na mestni plinovod;
 • plinska kotlarna v povezavi s toplotno črpalko/hladilnim agregatom;
 • priprava hladilne vode s hladilnim agregatom/toplotno črpalko;

PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA, ki obsegajo:

 • prezračevanje in klimatizacija z dovodom in odvodom zraka za proizvodne prostore (posamezni sistemi ločeni glede na namembnost prostorov);
 • prezračevanje in hlajenje z dovodom in odvodom zraka za pisarniški del;
 • prezračevanje z odvodom zraka za sanitarne in tehnične prostore;

OGREVANJE IN HLAJENJE, ki obsegajo:

 • ogrevanje in hlajenje pisarniškega dela z vent. konvektorji
 • ogrevanje pomožnih prostorov z radiatorji;
 • razvod ogrevne in hladilne vode za klimatske naprave;

VODOVOD IN KANALIZACIJA, ki obsegajo:

 • zunanji vodovod z zunanjimi hidranti s priključitvijo na obstoječe vodovodno omrežje oz. priključek na parceli;
 • interno vodovodno instalacijo hladne in tolpe vode s cirkulacijo;
 • notranjo hidrantno omrežje;
 • vertikalno fekalno kanalizacijo;
 • interno meteorno kanalizacijo znotraj objekta;

KOMPRIMIRAN ZRAK, ki obsega:

 • kompresorska postaja
 • razvod komprimiranega zraka do porabnikov

 

ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA

MOČNOSTNE ELEKTRO INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • energetski razvod 0,4kV;
 • el instalacije za malo moč in vtičnice;
 • priključitev tehnoloških porabnikov in opreme;
 • splošno razsvetljavo;
 • varnostno razsvetljavo in označevanje evakuacijskih poti;
 • zunanja razsvetljava ob objektu;
 • strelovodna instalacija in ozemljitev;
 • električne inštalacije za odvod dima in toplote po zahtevah ŠPV;
 • instalacije za priklop strojnih naprav (ogrevanje prezračevanje, klime in druge strojno tehnološke naprave)
 • povezava krmilnih in regulacijskih elementov za strojne naprave, ki nimajo lastnih stikalnih blokov (regulacijski sistemi ogrevanja in hlajenja……..);
 • postavitev sončne elektrarne – na nivoju PZR za izbor izvajalca – PZI izdela izbrani izvajalec sončne elektrarne;

 

SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE, ki obsegajo:

 • strukturiran sistem telefonskega in podatkovnega omrežja (telefonija, računalniška mreža, wi-fi…);
 • sistem avtomatskega odkrivanja in javljanja požara (izdelava na podlagi ŠPV – katere ne nudimo)
 • kontrola pristopa pri dostopih do posameznih enot;
 • videodomofonski sistem;